Metal Skulptur Konst och Metal Skulptur Konst Tips Översikt

Metall är inert och har inget eget liv. En skulptör, som formar metall, ger den form och mening – med andra ord ger han den liv. 

Offentlig konst

 Måltid kan skära, texturerat, formad, svetsade och färgade. Med hjälp av moderna tillverkningsmetoder begränsas en konstnärs kreativitet endast av hans fantasi.  Metallskulptur är en av de äldsta formerna av konst känd. Medan de första skulpturerna skapades av sten, en gång människan lärt sig att använda och forma metall, skulptera med detta material följde snart. Medan skulptera från sten och metall följa till helt motsatta processer, är slutresultatet, i båda fallen, ett konstverk. Skulptören använder sten börjar med ett block av det och tar bort allt material som inte är en del av bilden han försöker skapa. När allt som inte krävs är borta, återstår det skulpturen. När man arbetar med metall börjar skulptören med ingenting. Han måste hitta de metaller han behöver, forma dem och förena dem för att bilda vad han vill. Om han skapar en gjuten metall konstverk, måste han skapa formen som den flytande metallen hälls och från vilken den kylda hårda materialet kommer att ta sin form. Det slutliga konstverket kan ha metall kombinerat med andra material som trä, gummi och plast, för att skapa en mängd olika effekter och betydelser. Metallskulptur behöver inte heller vara statisk. En modernare ta på detta är den motoriserade metall skulptur. Elektriska och även bensinmotorer är fast på en skulptur så att delar av den att röra sig med mekaniserad precision. Metall skulptur finns i alla storlekar från en en tum staty av en Pixie till en tio plus fot hög skulptur av en Amazon.  Metallskulptur behöver inte vara realistisk. Surrealistiska skapelser med hjälp av trådbundna former och saker som finns i en skräp gård eller på baksidan av ett garage kan kombineras till stora konstverk. Dessa är också nästan ingen gräns för de material som kan användas för metallskulptur. Varje metall som kan gjutas, sammanfogas eller formas – som med dagens teknik är nästan allt – kan användas för att skapa måltidsskulpturer.

Skulptur av armeringsjärn och gammal takplåt

 Och dessa konstverk ingen inte behöver vara bara dekorativa.  Metallskulptur kan utformas eller modifieras för praktiska tillämpningar. En skulptur med en platt topp får användas som bord. En som är smal och lång kanske omvandlas till en lampa. En liten ihålig kan omvandlas till en dekorativ blomkruka. Till skillnad från stenskulptur som är ömtåliga i naturen är metallen stark och om designen tillåter är ett antal praktiska tillämpningar möjliga.