Ängeln över vattnet

Brons 2005.
Ramme Gård vid Hvitsten
i Norge.
angel38.jpg (175268 bytes)